2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
Συνοπτική λογιστική κατάσταση FY 2002
Ενοποιημένη συνοπτική λογιστική κατάσταση FY 2002