2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
Στοιχεία και πληροφορίες 9Μ 2009
Ντιονίκ οικονομικές καταστάσεις 2009
Οικονομικά αποτελέσματα 9Μ 2009
Οικονομική έκθεση 6Μ 2009
Στοιχεία και πληροφορίες 6Μ 2009
Ντιονίκ Αιολική οικονομικές καταστάσεις 2008
Ντιονίκ Αιολική στοιχεία και πληροφορίες 2008
Ντιάνα Οικονομικές καταστάσεις 2008
Ντιάνα Στοιχεία και πληροφορίες 2008
Skroutz-Oικονομικές καταστάσεις 2008
Skroutz-Στοιχεία και πληροφορίες 2008
Εναλέν- Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ 2008
Εναλέν-Ισολογισμός 2008
Εναλέν-Προσάρτημα Ισολογισμού 2008
Πρότυπο Κέντρο Διανομών-Οικονομικές καταστάσεις 2008
Πρότυπο Κέντρο Διανομών-Στοιχεία και πληροφορίες 2008
Media Vis-Oικονομικές καταστάσεις 2008
Διαδικασία-Οικονομικές καταστάσεις 2008
Διαδικασία-Στοιχεία και πληροφορίες 2008
Atcom - Oικονομικές καταστάσεις 2008
Atcom - Στοιχεία και πληροφορίες 2008
ΔΙΠΡΩ - Οικονομικές καταστάσεις 2008
ΔΙΠΡΩ - Στοιχεία και πληροφορίες 2008
Media Vis-Στοιχεία και πληροφορίες 2008
Στοιχεία και πληροφορίες 3Μ 2009
Οικονομική έκθεση 3Μ 2009
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2008
Ετήσια οικονομική έκθεση 2008