2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ 30.09.2014
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ 30.09.14
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ 30.06.14
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ 30.06.14
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΤCOM 31.12.2013
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΤCOM 31.12.2013
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SKROUTZ 31.12.2013
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ SKROUTZ 31.12.2013
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ DIONIC ENERGY 31.12.2013
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ DIONIC ENERGY 31.12.2013
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ 31.12.2013
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ 31.12.2013
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SHOP 365 31.12.2013
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ SHOP 365 31.12.2013
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΑLEN 31.12.2013
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΑΛΕΝ 31.12.2013
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ 31.12.2013
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ 31.12.2013
ΝΤΙΟΝΙΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31 03 2014
ΝΤΙΟΝΙΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 03 2014
ΝΤΙΟΝΙΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 12 2013
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΤΙΟΝΙΚ 31 12 2013