2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
ΟΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ 30.09.13
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ 30.09.13
ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 30.06.2013
ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30.06.2013
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 010113-300613
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 010113-300613
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ATCOM ΑΕ 31.12.12
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΑΛΕΝ ΑΕΚΕ 31.12.12
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ 31.12.12
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ 31.12.12
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ 31.12.12
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗ(πρωην ΝΤΙΑΝΑ) 31.12.12
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ATCOM AE ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ DIONIC ENERGY AE ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΑΛΕΝ ΑΕΚΕ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ(πρωην ΝΤΙΑΝΑ) 31.12.12
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ DIONIC ENERGY ΑΕ 31.12.12
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ AE ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ 31.12.12
ΝΤΙΟΝΙΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 3 13
ΝΤΙΟΝΙΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31 03 2013
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΤΙΟΝΙΚ 2012
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012