2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
Συνοπτική λογιστική κατάσταση FY 2003
Ενοποιημένη συνοπτική λογιστική κατάσταση FY 2003
Συνοπτική λογιστική κατάσταση 9Μ 2003
Ενοποιημένη συνοπτική λογιστική κατάσταση 9Μ 2003
Συνοπτική λογιστική κατάσταση 6Μ 2003
Ενοποιημένη συνοπτική λογιστική κατάσταση 6Μ 2003
Συνοπτική λογιστική κατάσταση 3Μ 2003
Ενοποιημένη συνοπτική λογιστική κατάσταση 3Μ 2003