2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
ΝΤΙΟΝΙΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 09 12
ΝΤΙΟΝΙΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30 09 12
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 6ΜΗΝΟΥ 2012
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6ΜΗΝΟΥ 2012
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ATCOM ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ATCOM ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΤΙΑΝΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΚΡΟΥΤΖ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΑΛΕΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ENERGY ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΤΙΑΝΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΡΟΥΤΖ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΑΛΕΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΤΙΟΝΙΚ ENERGY ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31/03/2012
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31/03/2012
Ετήσια οικονομική Έκθεση ΝΤΙΟΝΙΚ 31_12_2011
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31/12/2011