2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΤΙΟΝΙΚ 30.06.2016
ΕΝΑΛΕΝ ETHΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.12.2015
ΕΝΑΛΕΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31.12.2015
ΝΤΙΟΝΙΚ ΕΝΕRGY ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.12.2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΕΝΕRGY 31.12.2015
ΑΤCOM ETHΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.12.2015
ΑΤCOM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31.12.2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΧΡΗΣΗΣ 2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΤΙΟΝΙΚ ΧΡΗΣΗΣ 2015
ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΤΙΟΝΙΚ 2015
ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΤΙΟΝΙΚ 2015