2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
Στοιχεία και πληροφορίες 30/09/2010
οικονομικές καταστάσεις 30/09/2010
Ντιονίκ - Στοιχεία και πληροφορίες 2010
Ντιονίκ - Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 2010
Ντιονίκ Αιολική οικονομικές καταστάσεις 2009
Skroutz οικονομικές καταστάσεις 2009
Media Vis οικονομικές καταστάσεις 2009
Skroutz-Στοιχεία και πληροφορίες 2009
Atcom - Στοιχεία και πληροφορίες 2009
Ντιονίκ Αιολική - Στοιχεία και πληροφορίες 2009
Ντιάνα - Στοιχεία και πληροφορίες 2009
Εναλέν - Στοιχεία και πληροφορίες 2009
Πρότυπο Κέντρο Διανομών - Στοιχεία και πληροφορίες 2009
Atcom - Oικονομικές καταστάσεις 2009
Πρότυπο Κέντρο Διανομών - Οικονομικές καταστάσεις 2009
Ντιάνα - Oικονομικές καταστάσεις 2009
Εναλέν - Προσάρτημα 2009
Εναλέν- Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ 2009
Οικονομικές Καταστάσεις 3Μ 2010
Στοιχεία και πληροφορίες 3Μ 2010
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2009
Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2009
Αποτελέσματα χρήσης 2009