2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
Συνοπτική λογιστική κατάσταση FY 2004
Ενοποιημένη συνοπτική λογιστική κατάσταση FY 2004
Συνοπτική λογιστική κατάσταση 9Μ 2004
Ενοποιημένη συνοπτική λογιστική κατάσταση 9Μ 2004
Συνοπτική λογιστική κατάσταση 6Μ 2004
Ενοποιημένη συνοπτική λογιστική κατάσταση 6Μ 2004
Συνοπτική λογιστική κατάσταση 3Μ 2004
Ενοποιημένη συνοπτική λογιστική κατάσταση 3Μ 2004