Βασιλική Αποστολοπούλου
Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων

Τηλ.: +30 210 2419699
Fax: +30 210 2404510
E-mail: Vasiliki.apostolopoulou@dionic.gr