Ημερομηνία

Είδος Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις

 22/07/2013

 Eπαναληπτική Γενική Συνέλευση

Αποφάσεις

 09/07/2013

Α'Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση

 Αποφάσεις

 28/6/2013

 Τακτική Γενική Συνέλευση

  Αποφάσεις

26/06/2008

Τακτική Γενική Συνέλευση

Αποφάσεις

09/04/2008

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Αποφάσεις

29/06/2007

Τακτική Γενική Συνέλευση

Αποφάσεις

19/07/2006

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Αποφάσεις

30/06/2006

Τακτική Γενική Συνέλευση

Αποφάσεις

06/02/2006

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Αποφάσεις

13/05/2003

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Αποφάσεις

29/01/2002

Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Αποφάσεις

09/01/2002

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Αποφάσεις